Dagens bok
alternativtext
Raster Förlag, som startades 1986, ger huvudsakligen ut böcker om konst, design, arkitektur, fotografi m.m. Vår ambition är att varje bok som ges ut skall få en karaktär, genom design, material och utförande, som samspelar med innehållet. Under det gångna året (2002) har vi samarbetat med åtta av våra främsta bokformgivare. Vi har också under de gångna 16 åren, trots en liten utgivning, blivit det mest belönade förlaget av stiftelsen Svensk Bokkonsts jury vid det årliga valet av tjugofem av de mest framstående böckerna ur den svenska bokproduktionen (per maj 2002; i februari 2003 har ytterligare två titlar blivit utvalda):Raster Förlag: 30 titlar, Atlantis: 26 titlar , Byggförlaget: 25 titlar , Bonniers: 24 titlar , Norstedts: 18 titlar Almqvist & Wiksell/Liber: 13 titlar, Ordfront: 12 titlar osv. Vi deltog första gången år 2000 i Utmärkt Svensk Form som tilldelades Oaxen Skärgårdskrog. Även år 2001, där 40 produkter (alla produktkategorier) valts ut från ca 500 insända bidrag, fick vi en bok utvald: 10-gruppen. Mönstertryck. Vi deltar inte år 2002 med någon titel. Det beror främst på den höga avgift som tas ut. konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas. Klicka på »Utmärkelser« ovan om du vill veta mer.En stor del av förlagets utgivning består av stora, illustrerade, ofta tvåspråkiga verk som har tillkommit i samarbete med museer, institutioner eller företag. Listan är lång: Vi har samarbetat med bland andra samtliga konsthögskolor, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Kungl. Biblioteket. För närvarande pågår ett samarbete med Interaktiva Institutets olika studios i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. Bland museerna finns Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldemarsudde, Liljevalchs, Naturhistoriska Riksmuseet, Dansmuseet, Kulturhuset i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall, ett stort antal länsmuseer samt ett 10-tal museer i Danmark, Finland och Norge. Vi har också samarbetat med företag som Apoteket AB, Ericsson, SCA och Vasakronan. Förlaget har även producerat utställningskataloger på uppdrag av museer i utlandet, till exempel Svenska Kulturinstitutet i Paris och Lenbachhaus i München. En annan del är avhandlingar, främst inom konstvetenskap eller arkitektur. Självklart har vi också ett samarbete med utländska förläggare och deltar varje år vid den internationella bokmässan i Frankfurt. Har Du ett intressant bokprojekt på gång eller har Du frågor om vår utgivning? Välkommen att kontakta oss per telefon, fax eller e-post. Raster Förlag i Stockholm har försett oss med vackra böcker och framför allt, spännande böcker. Förlaget arbetar också i gränstrakterna mellan konst och litteratur, där just brevsamlingen och dagboken har fått en speciell plats. Så också nu, när förlaget utger en samling av Rilkes brev, som till tema har Cézannes konst, men som lika mycket handlar om Rilke själv. Naturligt nog.« (Om Brev om Cézanne, ur Arbetet). konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas Olika teoretiska perspektiv intar numera en alldeles självklar plats i den skandinaviska konstdiskussionen och i den högre konstutbildningen. Konstteoretisk litteratur i översättning har också börjat dyka upp.Ett utmärkt exempel är skriftserien Kairos som utges av Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Raster Förlag.« (Om Kairos, ur Dagens Nyheter). Raster Förlags konstutgivning kör med överraskande och vackra färgkombinationer. Lars E. Pettersson är artisten som med sin grafiska form visar respekt, inte konkurrerar med innehållet.« (Om bokformgivning på bokmässan i Göteborg 1997, ur Dagens Nyheter). De intervjuer som avslutar boken hör till det bästa jag läst om konst ... Med en träffsäkerhet och en underfundig humor som vilken konstteoretiker som helst skulle kunna bli avundsjuk på beskriver han förutsättningarna för sin konst.« (Om Alberto Giacometti skriver, ur Dagens Nyheter). Att ställa samman olika synsätt på ett konstnärskap i en och samma bok är inte ovanligt men att författarna så tydligt uttrycker sina sympatier och antipatier inför en konstnärs verk tillhör inte vanligheterna. Konstnärsmonografier har ofta en biografisk slagsida och konsten beskrivs snarare än diskuteras. Boken om John-E Franzéns konst är ett uppfriskande undantag i genren ... en ingång till den ständigt aktuella form/innehållsdiskussionen när det gäller konst.« (Om John-E Franzén, ur Göteborgs-Posten). Genom åren har ett flertal böcker om Gustav Rudberg givits ut. Möjligen med undantag för Eugen Wretholms från 1980 är den här boken den bästa. Den lyckas med att levandegöra den vånda och det tvivel som varit konstnärens ständiga följeslagare. Den är också övertygande i sin argumentation för varför Rudberg är en av våra mest framstående målare.« (Om Gustav Rudberg, ur Svenska Dagbladet). I Kärlek till glas, Raster Förlag, presenteras i ett magnifikt bokverk hela samlingen med 700 glas från Orrefors och Sandvik med mängder av läckra färgbilder. Betyg: Oumbärlig handbok för konstglasintresserade.« (Om Kärlek till glas, ur Konstvärlden) Det har blivit en av årets vackraste böcker, till innehåll och formgivning. Malraux kunde som få kritiker destillera ett konstnärskaps egenart - och vidga det över det individuella.« (Om Goya, ur Svenska Dagbladet) På drygt 400 sidor ryms något av det bästa och viktigaste som skrivits om konst detta sekel, ett historiskt dokument där Matisse med distinkt penna formulerade sig om tvånget och driften, om kärleken och passionen till konsten och skapandet, utifrån några centrala verk såsom La Danse, Jazz och Kapellet i Vence ... Att hans texter nu finns tillgängliga på svenska är en kulturgärning av rang ...« (Om Henri Matisse om konst, ur Konsttidningen). Fler pressklipp finner Du intill varje bokpresentation. Vi är Sveriges ledande bokförlag. I vår utgivning hittar du Sveriges främsta barn- och ungdomsbokförfattare och illustratörer: Astrid Lindgren, Sören Olsson & Anders Jacobsson, Inger & Lasse Sandberg, Barbro Lindgren, Gunilla Bergström, Viveca Lärn, Lennart Hellsing, Henning Mankell, Per Nilsson, Peter Pohl, Maj Bylock, Hans Peterson, Cecilia Torudd, Stina Wirsén och många många fler. Lika stolta som vi är över våra redan etablerade författare och illustratörer, lika måna är vi om att hitta nya förmågor. Vi gräver djupt i manushögar, träffar unga illustratörer och arrangerar regelbundet barnbokstävlingar.Vill du besöka oss? Klicka här för att se en karta! Historik. Vi grundades och började sin verksamhet. Förlaget uppkallades efter sina. Båda hade varit verksamma i bokbranschen under flera år innan de tog steget att själva bli förläggare. Under skiftande konjunkturer i över fem decennier har förlaget svarat för en stor och erkänd kvalitetsutgivning - av barnböcker och av fack- och skönlitteratur. Drygt 10.000 nya titlar har publicerats genom åren. Idag är ett renodlat barn- och ungdomsboksförlag som varje år ger ut omkring 200 titlar, från pekböcker till ungdom-, fakta- och presentböcker. Tiden ger ut böcker för folk i åttaårsåldern och uppåt: för barn som inte vill ha några vuxenöverslätande pekpinnar och för ungdomar som definierar sig som vuxna. Tidens böcker är kul, spännande och lite kaxigare – böcker som är angelägna och viktiga men inte nödvändigtvis politiskt korrekta. Tidens utgivning innehåller även romaner, debatt- och faktaböcker. Citadell ger ut underhållningsserier för barn och ungdom. Här finns bland annat Enid Blytons Femböcker, häst- och djurserier, spänningsböcker samt Bengt-Åke Cras populära fotbolls-, ishockey- och idrottsböcker. Axel von Fersen - och hans kärlek till Marie Antoinette av Herman Lindqvist och Ralf Turander. 220 sidor. Ca 50 bilder i färg. Klotband. Formgivning Lars E. Pettersson 250 x 275 mm. En berättelse om den omöjliga kärleken mellan Frankrikes drottning och den svenske greven och riksmarskalken. Fotografen Ralf Turander och författaren Herman Lindqvist ger sig ut på en resa i von Fersens fotspår och skildrar hans öde med utgångspunkt i fotografier av fersenska slott och miljöer. Resultatet är en vacker presentbok på fyra språk (parallelltext på svenska, engelska, tyska och franska). Inte bara konsten har en historia. Också ämnet konsthistoria har det, både som universitetsdisciplin och som vetenskaplig och litterär genre. Internationellt är detta en forskningsgren som rönt ökat intresse de senaste decennierna. Det har lika mycket handlat om en kartläggning av det förgångna som en granskning av ämnets förutsättningar i samtiden. Även i Sverige har detta intresse varit påtagligt, men hittills har en samlad översikt över ämnets historia saknats. "8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige" är på en gång en introduktion till denna historia och ett bidrag till diskussionen om ämnets identitet. Författarna är verksamma som forskare vid Uppsala och Stockholms universitet. Det första svenska bildverket om en av de viktigaste konstnärerna i vår tid. Med text av Sune Nordgren och Jean Genet. »Man står inför sig själv när man betraktar Alberto Giacomettis konst, och det är i ögonen man möts. I målningarnas totala fokusering av ögonen, i teckningarnas frenetiska linjehärvor kring ögonen och de i bronset djupt borrade ögonhålorna. Människan är enbart en pelare som bär upp ögonen. Konstnären Maria Friberg och organisationsforskaren Lars Strannegård har båda intresserat sig för människor i det moderna, uppskruvade affärslivet. Maria Friberg har tillbringat en längre tid i Stockholms IT-centrum och systematiskt studerat affärsmän: hur de gick, pratade och hur de var klädda. Hennes kännedom om affärsmän och näringsliv var i det närmaste obefintlig. Hon fascinerades av männen som utstrålade såväl makt, beslutsamhet och ordning som osäkerhet, stress och vanmakt. Inträngande studerade och reflekterade hon över männen och deras levnadsvillkor. Tolkningarna av observationerna omvandlade hon till inte bara en serie bilder, utan till ett viktigt tillägg till sin konstnärliga produktion. Genom att fokusera en mycket begränsad samhällssfär: vuxna, vita män i affärslivet, erfar hon att hon kan säga mycket om samhället i stort. Lars Strannegård studerade livet i internetföretag ungefär som om det utspelade sig på en Söderhavsö som hittills varit en vit fläck på kartan. Han har likt en antropolog deltagit i, observerat och dokumenterat det dagliga arbetet i internetföretag. I anteckningar, intervjuer och deltagande i projekt, möten, kafferaster och fester har ett alternativ till de makrosociologiska studierna vuxit fram. Han har intresserat sig för hur identiteter skapas, varför fixeringen av allt som är nytt är så framträdande, hur arbetslivet blir mer och mer inspirerat av lek och fritid samt hur det uppskruvade tempot har kommit att bli heligförklarat. I ”Already Elsewhere” presenteras tolkningar av livet i IT-företagen i konstnärens bilder och forskarens texter. Tillsammans ger texterna och bilderna en fascinerande, kalejdoskopisk berättelse som punktbelyser det märkliga tillstånd som kan kallas nätverkssamhället. Raster Förlag, som startades 1986, ger huvudsakligen ut böcker om konst, design, arkitektur, fotografi m.m. Vår ambition är att varje bok som ges ut skall få en karaktär, genom design, material och utförande, som samspelar med innehållet. Under det gångna året (2002) har vi samarbetat med åtta av våra främsta bokformgivare. Vi har också under de gångna 16 åren, trots en liten utgivning, blivit det mest belönade förlaget av stiftelsen Svensk Bokkonsts jury vid det årliga valet av tjugofem av de mest framstående böckerna ur den svenska bokproduktionen (per maj 2002; i februari 2003 har ytterligare två titlar blivit utvalda):Raster Förlag: 30 titlar, Atlantis: 26 titlar , Byggförlaget: 25 titlar , Bonniers: 24 titlar , Norstedts: 18 titlar Almqvist & Wiksell/Liber: 13 titlar, Ordfront: 12 titlar osv. Vi deltog första gången år 2000 i Utmärkt Svensk Form som tilldelades Oaxen Skärgårdskrog. Även år 2001, där 40 produkter (alla produktkategorier) valts ut från ca 500 insända bidrag, fick vi en bok utvald: 10-gruppen. Mönstertryck. Vi deltar inte år 2002 med någon titel. Det beror främst på den höga avgift som tas ut. konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas. Klicka på »Utmärkelser« ovan om du vill veta mer.En stor del av förlagets utgivning består av stora, illustrerade, ofta tvåspråkiga verk som har tillkommit i samarbete med museer, institutioner eller företag. Listan är lång: Vi har samarbetat med bland andra samtliga konsthögskolor, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Kungl. Biblioteket. För närvarande pågår ett samarbete med Interaktiva Institutets olika studios i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. Bland museerna finns Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldemarsudde, Liljevalchs, Naturhistoriska Riksmuseet, Dansmuseet, Kulturhuset i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall, ett stort antal länsmuseer samt ett 10-tal museer i Danmark, Finland och Norge. Vi har också samarbetat med företag som Apoteket AB, Ericsson, SCA och Vasakronan. Förlaget har även producerat utställningskataloger på uppdrag av museer i utlandet, till exempel Svenska Kulturinstitutet i Paris och Lenbachhaus i München. En annan del är avhandlingar, främst inom konstvetenskap eller arkitektur. Självklart har vi också ett samarbete med utländska förläggare och deltar varje år vid den internationella bokmässan i Frankfurt. Har Du ett intressant bokprojekt på gång eller har Du frågor om vår utgivning? Välkommen att kontakta oss per telefon, fax eller e-post. Raster Förlag i Stockholm har försett oss med vackra böcker och framför allt, spännande böcker. Förlaget arbetar också i gränstrakterna mellan konst och litteratur, där just brevsamlingen och dagboken har fått en speciell plats. Så också nu, när förlaget utger en samling av Rilkes brev, som till tema har Cézannes konst, men som lika mycket handlar om Rilke själv. Naturligt nog.« (Om Brev om Cézanne, ur Arbetet). konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas Olika teoretiska perspektiv intar numera en alldeles självklar plats i den skandinaviska konstdiskussionen och i den högre konstutbildningen. Konstteoretisk litteratur i översättning har också börjat dyka upp.Ett utmärkt exempel är skriftserien Kairos som utges av Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Raster Förlag.« (Om Kairos, ur Dagens Nyheter). Raster Förlags konstutgivning kör med överraskande och vackra färgkombinationer. Lars E. Pettersson är artisten som med sin grafiska form visar respekt, inte konkurrerar med innehållet.« (Om bokformgivning på bokmässan i Göteborg 1997, ur Dagens Nyheter). De intervjuer som avslutar boken hör till det bästa jag läst om konst ... Med en träffsäkerhet och en underfundig humor som vilken konstteoretiker som helst skulle kunna bli avundsjuk på beskriver han förutsättningarna för sin konst.« (Om Alberto Giacometti skriver, ur Dagens Nyheter). Att ställa samman olika synsätt på ett konstnärskap i en och samma bok är inte ovanligt men att författarna så tydligt uttrycker sina sympatier och antipatier inför en konstnärs verk tillhör inte vanligheterna. Konstnärsmonografier har ofta en biografisk slagsida och konsten beskrivs snarare än diskuteras. Boken om John-E Franzéns konst är ett uppfriskande undantag i genren ... en ingång till den ständigt aktuella form/innehållsdiskussionen när det gäller konst.« (Om John-E Franzén, ur Göteborgs-Posten). Genom åren har ett flertal böcker om Gustav Rudberg givits ut. Möjligen med undantag för Eugen Wretholms från 1980 är den här boken den bästa. Den lyckas med att levandegöra den vånda och det tvivel som varit konstnärens ständiga följeslagare. Den är också övertygande i sin argumentation för varför Rudberg är en av våra mest framstående målare.« (Om Gustav Rudberg, ur Svenska Dagbladet). I Kärlek till glas, Raster Förlag, presenteras i ett magnifikt bokverk hela samlingen med 700 glas från Orrefors och Sandvik med mängder av läckra färgbilder. Betyg: Oumbärlig handbok för konstglasintresserade.« (Om Kärlek till glas, ur Konstvärlden) Det har blivit en av årets vackraste böcker, till innehåll och formgivning. Malraux kunde som få kritiker destillera ett konstnärskaps egenart - och vidga det över det individuella.« (Om Goya, ur Svenska Dagbladet) På drygt 400 sidor ryms något av det bästa och viktigaste som skrivits om konst detta sekel, ett historiskt dokument där Matisse med distinkt penna formulerade sig om tvånget och driften, om kärleken och passionen till konsten och skapandet, utifrån några centrala verk såsom La Danse, Jazz och Kapellet i Vence ... Att hans texter nu finns tillgängliga på svenska är en kulturgärning av rang ...« (Om Henri Matisse om konst, ur Konsttidningen). Fler pressklipp finner Du intill varje bokpresentation. Vi är Sveriges ledande bokförlag. I vår utgivning hittar du Sveriges främsta barn- och ungdomsbokförfattare och illustratörer: Astrid Lindgren, Sören Olsson & Anders Jacobsson, Inger & Lasse Sandberg, Barbro Lindgren, Gunilla Bergström, Viveca Lärn, Lennart Hellsing, Henning Mankell, Per Nilsson, Peter Pohl, Maj Bylock, Hans Peterson, Cecilia Torudd, Stina Wirsén och många många fler. Lika stolta som vi är över våra redan etablerade författare och illustratörer, lika måna är vi om att hitta nya förmågor. Vi gräver djupt i manushögar, träffar unga illustratörer och arrangerar regelbundet barnbokstävlingar.Vill du besöka oss? Klicka här för att se en karta! Historik. Vi grundades och började sin verksamhet. Förlaget uppkallades efter sina. Båda hade varit verksamma i bokbranschen under flera år innan de tog steget att själva bli förläggare. Under skiftande konjunkturer i över fem decennier har förlaget svarat för en stor och erkänd kvalitetsutgivning - av barnböcker och av fack- och skönlitteratur. Drygt 10.000 nya titlar har publicerats genom åren. Idag är ett renodlat barn- och ungdomsboksförlag som varje år ger ut omkring 200 titlar, från pekböcker till ungdom-, fakta- och presentböcker. Tiden ger ut böcker för folk i åttaårsåldern och uppåt: för barn som inte vill ha några vuxenöverslätande pekpinnar och för ungdomar som definierar sig som vuxna. Tidens böcker är kul, spännande och lite kaxigare – böcker som är angelägna och viktiga men inte nödvändigtvis politiskt korrekta. Tidens utgivning innehåller även romaner, debatt- och faktaböcker. Citadell ger ut underhållningsserier för barn och ungdom. Här finns bland annat Enid Blytons Femböcker, häst- och djurserier, spänningsböcker samt Bengt-Åke Cras populära fotbolls-, ishockey- och idrottsböcker. Axel von Fersen - och hans kärlek till Marie Antoinette av Herman Lindqvist och Ralf Turander. 220 sidor. Ca 50 bilder i färg. Klotband. Formgivning Lars E. Pettersson 250 x 275 mm. En berättelse om den omöjliga kärleken mellan Frankrikes drottning och den svenske greven och riksmarskalken. Fotografen Ralf Turander och författaren Herman Lindqvist ger sig ut på en resa i von Fersens fotspår och skildrar hans öde med utgångspunkt i fotografier av fersenska slott och miljöer. Resultatet är en vacker presentbok på fyra språk (parallelltext på svenska, engelska, tyska och franska). Inte bara konsten har en historia. Också ämnet konsthistoria har det, både som universitetsdisciplin och som vetenskaplig och litterär genre. Internationellt är detta en forskningsgren som rönt ökat intresse de senaste decennierna. Det har lika mycket handlat om en kartläggning av det förgångna som en granskning av ämnets förutsättningar i samtiden. Även i Sverige har detta intresse varit påtagligt, men hittills har en samlad översikt över ämnets historia saknats. "8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige" är på en gång en introduktion till denna historia och ett bidrag till diskussionen om ämnets identitet. Författarna är verksamma som forskare vid Uppsala och Stockholms universitet. Det första svenska bildverket om en av de viktigaste konstnärerna i vår tid. Med text av Sune Nordgren och Jean Genet. »Man står inför sig själv när man betraktar Alberto Giacomettis konst, och det är i ögonen man möts. I målningarnas totala fokusering av ögonen, i teckningarnas frenetiska linjehärvor kring ögonen och de i bronset djupt borrade ögonhålorna. Människan är enbart en pelare som bär upp ögonen. Konstnären Maria Friberg och organisationsforskaren Lars Strannegård har båda intresserat sig för människor i det moderna, uppskruvade affärslivet. Maria Friberg har tillbringat en längre tid i Stockholms IT-centrum och systematiskt studerat affärsmän: hur de gick, pratade och hur de var klädda. Hennes kännedom om affärsmän och näringsliv var i det närmaste obefintlig. Hon fascinerades av männen som utstrålade såväl makt, beslutsamhet och ordning som osäkerhet, stress och vanmakt. Inträngande studerade och reflekterade hon över männen och deras levnadsvillkor. Tolkningarna av observationerna omvandlade hon till inte bara en serie bilder, utan till ett viktigt tillägg till sin konstnärliga produktion. Genom att fokusera en mycket begränsad samhällssfär: vuxna, vita män i affärslivet, erfar hon att hon kan säga mycket om samhället i stort. Lars Strannegård studerade livet i internetföretag ungefär som om det utspelade sig på en Söderhavsö som hittills varit en vit fläck på kartan. Han har likt en antropolog deltagit i, observerat och dokumenterat det dagliga arbetet i internetföretag. I anteckningar, intervjuer och deltagande i projekt, möten, kafferaster och fester har ett alternativ till de makrosociologiska studierna vuxit fram. Han har intresserat sig för hur identiteter skapas, varför fixeringen av allt som är nytt är så framträdande, hur arbetslivet blir mer och mer inspirerat av lek och fritid samt hur det uppskruvade tempot har kommit att bli heligförklarat. I ”Already Elsewhere” presenteras tolkningar av livet i IT-företagen i konstnärens bilder och forskarens texter. Tillsammans ger texterna och bilderna en fascinerande, kalejdoskopisk berättelse som punktbelyser det märkliga tillstånd som kan kallas nätverkssamhället. Raster Förlag, som startades 1986, ger huvudsakligen ut böcker om konst, design, arkitektur, fotografi m.m. Vår ambition är att varje bok som ges ut skall få en karaktär, genom design, material och utförande, som samspelar med innehållet. Under det gångna året (2002) har vi samarbetat med åtta av våra främsta bokformgivare. Vi har också under de gångna 16 åren, trots en liten utgivning, blivit det mest belönade förlaget av stiftelsen Svensk Bokkonsts jury vid det årliga valet av tjugofem av de mest framstående böckerna ur den svenska bokproduktionen (per maj 2002; i februari 2003 har ytterligare två titlar blivit utvalda):Raster Förlag: 30 titlar, Atlantis: 26 titlar , Byggförlaget: 25 titlar , Bonniers: 24 titlar , Norstedts: 18 titlar Almqvist & Wiksell/Liber: 13 titlar, Ordfront: 12 titlar osv. Vi deltog första gången år 2000 i Utmärkt Svensk Form som tilldelades Oaxen Skärgårdskrog. Även år 2001, där 40 produkter (alla produktkategorier) valts ut från ca 500 insända bidrag, fick vi en bok utvald: 10-gruppen. Mönstertryck. Vi deltar inte år 2002 med någon titel. Det beror främst på den höga avgift som tas ut. konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas. Klicka på »Utmärkelser« ovan om du vill veta mer.En stor del av förlagets utgivning består av stora, illustrerade, ofta tvåspråkiga verk som har tillkommit i samarbete med museer, institutioner eller företag. Listan är lång: Vi har samarbetat med bland andra samtliga konsthögskolor, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Kungl. Biblioteket. För närvarande pågår ett samarbete med Interaktiva Institutets olika studios i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. Bland museerna finns Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldemarsudde, Liljevalchs, Naturhistoriska Riksmuseet, Dansmuseet, Kulturhuset i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall, ett stort antal länsmuseer samt ett 10-tal museer i Danmark, Finland och Norge. Vi har också samarbetat med företag som Apoteket AB, Ericsson, SCA och Vasakronan. Förlaget har även producerat utställningskataloger på uppdrag av museer i utlandet, till exempel Svenska Kulturinstitutet i Paris och Lenbachhaus i München. En annan del är avhandlingar, främst inom konstvetenskap eller arkitektur. Självklart har vi också ett samarbete med utländska förläggare och deltar varje år vid den internationella bokmässan i Frankfurt. Har Du ett intressant bokprojekt på gång eller har Du frågor om vår utgivning? Välkommen att kontakta oss per telefon, fax eller e-post. Raster Förlag i Stockholm har försett oss med vackra böcker och framför allt, spännande böcker. Förlaget arbetar också i gränstrakterna mellan konst och litteratur, där just brevsamlingen och dagboken har fått en speciell plats. Så också nu, när förlaget utger en samling av Rilkes brev, som till tema har Cézannes konst, men som lika mycket handlar om Rilke själv. Naturligt nog.« (Om Brev om Cézanne, ur Arbetet). konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas Olika teoretiska perspektiv intar numera en alldeles självklar plats i den skandinaviska konstdiskussionen och i den högre konstutbildningen. Konstteoretisk litteratur i översättning har också börjat dyka upp.Ett utmärkt exempel är skriftserien Kairos som utges av Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Raster Förlag.« (Om Kairos, ur Dagens Nyheter). Raster Förlags konstutgivning kör med överraskande och vackra färgkombinationer. Lars E. Pettersson är artisten som med sin grafiska form visar respekt, inte konkurrerar med innehållet.« (Om bokformgivning på bokmässan i Göteborg 1997, ur Dagens Nyheter). De intervjuer som avslutar boken hör till det bästa jag läst om konst ... Med en träffsäkerhet och en underfundig humor som vilken konstteoretiker som helst skulle kunna bli avundsjuk på beskriver han förutsättningarna för sin konst.« (Om Alberto Giacometti skriver, ur Dagens Nyheter). Att ställa samman olika synsätt på ett konstnärskap i en och samma bok är inte ovanligt men att författarna så tydligt uttrycker sina sympatier och antipatier inför en konstnärs verk tillhör inte vanligheterna. Konstnärsmonografier har ofta en biografisk slagsida och konsten beskrivs snarare än diskuteras. Boken om John-E Franzéns konst är ett uppfriskande undantag i genren ... en ingång till den ständigt aktuella form/innehållsdiskussionen när det gäller konst.« (Om John-E Franzén, ur Göteborgs-Posten). Genom åren har ett flertal böcker om Gustav Rudberg givits ut. Möjligen med undantag för Eugen Wretholms från 1980 är den här boken den bästa. Den lyckas med att levandegöra den vånda och det tvivel som varit konstnärens ständiga följeslagare. Den är också övertygande i sin argumentation för varför Rudberg är en av våra mest framstående målare.« (Om Gustav Rudberg, ur Svenska Dagbladet). I Kärlek till glas, Raster Förlag, presenteras i ett magnifikt bokverk hela samlingen med 700 glas från Orrefors och Sandvik med mängder av läckra färgbilder. Betyg: Oumbärlig handbok för konstglasintresserade.« (Om Kärlek till glas, ur Konstvärlden) Det har blivit en av årets vackraste böcker, till innehåll och formgivning. Malraux kunde som få kritiker destillera ett konstnärskaps egenart - och vidga det över det individuella.« (Om Goya, ur Svenska Dagbladet) På drygt 400 sidor ryms något av det bästa och viktigaste som skrivits om konst detta sekel, ett historiskt dokument där Matisse med distinkt penna formulerade sig om tvånget och driften, om kärleken och passionen till konsten och skapandet, utifrån några centrala verk såsom La Danse, Jazz och Kapellet i Vence ... Att hans texter nu finns tillgängliga på svenska är en kulturgärning av rang ...« (Om Henri Matisse om konst, ur Konsttidningen). Fler pressklipp finner Du intill varje bokpresentation. Vi är Sveriges ledande bokförlag. I vår utgivning hittar du Sveriges främsta barn- och ungdomsbokförfattare och illustratörer: Astrid Lindgren, Sören Olsson & Anders Jacobsson, Inger & Lasse Sandberg, Barbro Lindgren, Gunilla Bergström, Viveca Lärn, Lennart Hellsing, Henning Mankell, Per Nilsson, Peter Pohl, Maj Bylock, Hans Peterson, Cecilia Torudd, Stina Wirsén och många många fler. Lika stolta som vi är över våra redan etablerade författare och illustratörer, lika måna är vi om att hitta nya förmågor. Vi gräver djupt i manushögar, träffar unga illustratörer och arrangerar regelbundet barnbokstävlingar.Vill du besöka oss? Klicka här för att se en karta! Historik. Vi grundades och började sin verksamhet. Förlaget uppkallades efter sina. Båda hade varit verksamma i bokbranschen under flera år innan de tog steget att själva bli förläggare. Under skiftande konjunkturer i över fem decennier har förlaget svarat för en stor och erkänd kvalitetsutgivning - av barnböcker och av fack- och skönlitteratur. Drygt 10.000 nya titlar har publicerats genom åren. Idag är ett renodlat barn- och ungdomsboksförlag som varje år ger ut omkring 200 titlar, från pekböcker till ungdom-, fakta- och presentböcker. Tiden ger ut böcker för folk i åttaårsåldern och uppåt: för barn som inte vill ha några vuxenöverslätande pekpinnar och för ungdomar som definierar sig som vuxna. Tidens böcker är kul, spännande och lite kaxigare – böcker som är angelägna och viktiga men inte nödvändigtvis politiskt korrekta. Tidens utgivning innehåller även romaner, debatt- och faktaböcker. Citadell ger ut underhållningsserier för barn och ungdom. Här finns bland annat Enid Blytons Femböcker, häst- och djurserier, spänningsböcker samt Bengt-Åke Cras populära fotbolls-, ishockey- och idrottsböcker. Axel von Fersen - och hans kärlek till Marie Antoinette av Herman Lindqvist och Ralf Turander. 220 sidor. Ca 50 bilder i färg. Klotband. Formgivning Lars E. Pettersson 250 x 275 mm. En berättelse om den omöjliga kärleken mellan Frankrikes drottning och den svenske greven och riksmarskalken. Fotografen Ralf Turander och författaren Herman Lindqvist ger sig ut på en resa i von Fersens fotspår och skildrar hans öde med utgångspunkt i fotografier av fersenska slott och miljöer. Resultatet är en vacker presentbok på fyra språk (parallelltext på svenska, engelska, tyska och franska). Inte bara konsten har en historia. Också ämnet konsthistoria har det, både som universitetsdisciplin och som vetenskaplig och litterär genre. Internationellt är detta en forskningsgren som rönt ökat intresse de senaste decennierna. Det har lika mycket handlat om en kartläggning av det förgångna som en granskning av ämnets förutsättningar i samtiden. Även i Sverige har detta intresse varit påtagligt, men hittills har en samlad översikt över ämnets historia saknats. "8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige" är på en gång en introduktion till denna historia och ett bidrag till diskussionen om ämnets identitet. Författarna är verksamma som forskare vid Uppsala och Stockholms universitet. Det första svenska bildverket om en av de viktigaste konstnärerna i vår tid. Med text av Sune Nordgren och Jean Genet. »Man står inför sig själv när man betraktar Alberto Giacomettis konst, och det är i ögonen man möts. I målningarnas totala fokusering av ögonen, i teckningarnas frenetiska linjehärvor kring ögonen och de i bronset djupt borrade ögonhålorna. Människan är enbart en pelare som bär upp ögonen. Konstnären Maria Friberg och organisationsforskaren Lars Strannegård har båda intresserat sig för människor i det moderna, uppskruvade affärslivet. Maria Friberg har tillbringat en längre tid i Stockholms IT-centrum och systematiskt studerat affärsmän: hur de gick, pratade och hur de var klädda. Hennes kännedom om affärsmän och näringsliv var i det närmaste obefintlig. Hon fascinerades av männen som utstrålade såväl makt, beslutsamhet och ordning som osäkerhet, stress och vanmakt. Inträngande studerade och reflekterade hon över männen och deras levnadsvillkor. Tolkningarna av observationerna omvandlade hon till inte bara en serie bilder, utan till ett viktigt tillägg till sin konstnärliga produktion. Genom att fokusera en mycket begränsad samhällssfär: vuxna, vita män i affärslivet, erfar hon att hon kan säga mycket om samhället i stort. Lars Strannegård studerade livet i internetföretag ungefär som om det utspelade sig på en Söderhavsö som hittills varit en vit fläck på kartan. Han har likt en antropolog deltagit i, observerat och dokumenterat det dagliga arbetet i internetföretag. I anteckningar, intervjuer och deltagande i projekt, möten, kafferaster och fester har ett alternativ till de makrosociologiska studierna vuxit fram. Han har intresserat sig för hur identiteter skapas, varför fixeringen av allt som är nytt är så framträdande, hur arbetslivet blir mer och mer inspirerat av lek och fritid samt hur det uppskruvade tempot har kommit att bli heligförklarat. I ”Already Elsewhere” presenteras tolkningar av livet i IT-företagen i konstnärens bilder och forskarens texter. Tillsammans ger texterna och bilderna en fascinerande, kalejdoskopisk berättelse som punktbelyser det märkliga tillstånd som kan kallas nätverkssamhället. Raster Förlag, som startades 1986, ger huvudsakligen ut böcker om konst, design, arkitektur, fotografi m.m. Vår ambition är att varje bok som ges ut skall få en karaktär, genom design, material och utförande, som samspelar med innehållet. Under det gångna året (2002) har vi samarbetat med åtta av våra främsta bokformgivare. Vi har också under de gångna 16 åren, trots en liten utgivning, blivit det mest belönade förlaget av stiftelsen Svensk Bokkonsts jury vid det årliga valet av tjugofem av de mest framstående böckerna ur den svenska bokproduktionen (per maj 2002; i februari 2003 har ytterligare två titlar blivit utvalda):Raster Förlag: 30 titlar, Atlantis: 26 titlar , Byggförlaget: 25 titlar , Bonniers: 24 titlar , Norstedts: 18 titlar Almqvist & Wiksell/Liber: 13 titlar, Ordfront: 12 titlar osv. Vi deltog första gången år 2000 i Utmärkt Svensk Form som tilldelades Oaxen Skärgårdskrog. Även år 2001, där 40 produkter (alla produktkategorier) valts ut från ca 500 insända bidrag, fick vi en bok utvald: 10-gruppen. Mönstertryck. Vi deltar inte år 2002 med någon titel. Det beror främst på den höga avgift som tas ut. konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas. Klicka på »Utmärkelser« ovan om du vill veta mer.En stor del av förlagets utgivning består av stora, illustrerade, ofta tvåspråkiga verk som har tillkommit i samarbete med museer, institutioner eller företag. Listan är lång: Vi har samarbetat med bland andra samtliga konsthögskolor, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Kungl. Biblioteket. För närvarande pågår ett samarbete med Interaktiva Institutets olika studios i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. Bland museerna finns Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldemarsudde, Liljevalchs, Naturhistoriska Riksmuseet, Dansmuseet, Kulturhuset i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall, ett stort antal länsmuseer samt ett 10-tal museer i Danmark, Finland och Norge. Vi har också samarbetat med företag som Apoteket AB, Ericsson, SCA och Vasakronan. Förlaget har även producerat utställningskataloger på uppdrag av museer i utlandet, till exempel Svenska Kulturinstitutet i Paris och Lenbachhaus i München. En annan del är avhandlingar, främst inom konstvetenskap eller arkitektur. Självklart har vi också ett samarbete med utländska förläggare och deltar varje år vid den internationella bokmässan i Frankfurt. Har Du ett intressant bokprojekt på gång eller har Du frågor om vår utgivning? Välkommen att kontakta oss per telefon, fax eller e-post. Raster Förlag i Stockholm har försett oss med vackra böcker och framför allt, spännande böcker. Förlaget arbetar också i gränstrakterna mellan konst och litteratur, där just brevsamlingen och dagboken har fått en speciell plats. Så också nu, när förlaget utger en samling av Rilkes brev, som till tema har Cézannes konst, men som lika mycket handlar om Rilke själv. Naturligt nog.« (Om Brev om Cézanne, ur Arbetet). konstböcker, designböcker, arkitekturböcker, Raster förlag, fotografiböcker, konstvetenskap, kurslitteratur, Åke Göransson, varumärke, Malick Sidibé, doktorsavhandling, typografi, gamla stan, Kairos, postkoloniala studier, konst och design, Emil Heilborn, Orreforsglas Olika teoretiska perspektiv intar numera en alldeles självklar plats i den skandinaviska konstdiskussionen och i den högre konstutbildningen. Konstteoretisk litteratur i översättning har också börjat dyka upp.Ett utmärkt exempel är skriftserien Kairos som utges av Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Raster Förlag.« (Om Kairos, ur Dagens Nyheter). Raster Förlags konstutgivning kör med överraskande och vackra färgkombinationer. Lars E. Pettersson är artisten som med sin grafiska form visar respekt, inte konkurrerar med innehållet.« (Om bokformgivning på bokmässan i Göteborg 1997, ur Dagens Nyheter). De intervjuer som avslutar boken hör till det bästa jag läst om konst ... Med en träffsäkerhet och en underfundig humor som vilken konstteoretiker som helst skulle kunna bli avundsjuk på beskriver han förutsättningarna för sin konst.« (Om Alberto Giacometti skriver, ur Dagens Nyheter). Att ställa samman olika synsätt på ett konstnärskap i en och samma bok är inte ovanligt men att författarna så tydligt uttrycker sina sympatier och antipatier inför en konstnärs verk tillhör inte vanligheterna. Konstnärsmonografier har ofta en biografisk slagsida och konsten beskrivs snarare än diskuteras. Boken om John-E Franzéns konst är ett uppfriskande undantag i genren ... en ingång till den ständigt aktuella form/innehållsdiskussionen när det gäller konst.« (Om John-E Franzén, ur Göteborgs-Posten). Genom åren har ett flertal böcker om Gustav Rudberg givits ut. Möjligen med undantag för Eugen Wretholms från 1980 är den här boken den bästa. Den lyckas med att levandegöra den vånda och det tvivel som varit konstnärens ständiga följeslagare. Den är också övertygande i sin argumentation för varför Rudberg är en av våra mest framstående målare.« (Om Gustav Rudberg, ur Svenska Dagbladet). I Kärlek till glas, Raster Förlag, presenteras i ett magnifikt bokverk hela samlingen med 700 glas från Orrefors och Sandvik med mängder av läckra färgbilder. Betyg: Oumbärlig handbok för konstglasintresserade.« (Om Kärlek till glas, ur Konstvärlden) Det har blivit en av årets vackraste böcker, till innehåll och formgivning. Malraux kunde som få kritiker destillera ett konstnärskaps egenart - och vidga det över det individuella.« (Om Goya, ur Svenska Dagbladet) På drygt 400 sidor ryms något av det bästa och viktigaste som skrivits om konst detta sekel, ett historiskt dokument där Matisse med distinkt penna formulerade sig om tvånget och driften, om kärleken och passionen till konsten och skapandet, utifrån några centrala verk såsom La Danse, Jazz och Kapellet i Vence ... Att hans texter nu finns tillgängliga på svenska är en kulturgärning av rang ...« (Om Henri Matisse om konst, ur Konsttidningen). Fler pressklipp finner Du intill varje bokpresentation. Vi är Sveriges ledande bokförlag. I vår utgivning hittar du Sveriges främsta barn- och ungdomsbokförfattare och illustratörer: Astrid Lindgren, Sören Olsson & Anders Jacobsson, Inger & Lasse Sandberg, Barbro Lindgren, Gunilla Bergström, Viveca Lärn, Lennart Hellsing, Henning Mankell, Per Nilsson, Peter Pohl, Maj Bylock, Hans Peterson, Cecilia Torudd, Stina Wirsén och många många fler. Lika stolta som vi är över våra redan etablerade författare och illustratörer, lika måna är vi om att hitta nya förmågor. Vi gräver djupt i manushögar, träffar unga illustratörer och arrangerar regelbundet barnbokstävlingar.Vill du besöka oss? Klicka här för att se en karta! Historik. Vi grundades och började sin verksamhet. Förlaget uppkallades efter sina. Båda hade varit verksamma i bokbranschen under flera år innan de tog steget att själva bli förläggare. Under skiftande konjunkturer i över fem decennier har förlaget svarat för en stor och erkänd kvalitetsutgivning - av barnböcker och av fack- och skönlitteratur. Drygt 10.000 nya titlar har publicerats genom åren. Idag är ett renodlat barn- och ungdomsboksförlag som varje år ger ut omkring 200 titlar, från pekböcker till ungdom-, fakta- och presentböcker. Tiden ger ut böcker för folk i åttaårsåldern och uppåt: för barn som inte vill ha några vuxenöverslätande pekpinnar och för ungdomar som definierar sig som vuxna. Tidens böcker är kul, spännande och lite kaxigare – böcker som är angelägna och viktiga men inte nödvändigtvis politiskt korrekta. Tidens utgivning innehåller även romaner, debatt- och faktaböcker. Citadell ger ut underhållningsserier för barn och ungdom. Här finns bland annat Enid Blytons Femböcker, häst- och djurserier, spänningsböcker samt Bengt-Åke Cras populära fotbolls-, ishockey- och idrottsböcker. Axel von Fersen - och hans kärlek till Marie Antoinette av Herman Lindqvist och Ralf Turander. 220 sidor. Ca 50 bilder i färg. Klotband. Formgivning Lars E. Pettersson 250 x 275 mm. En berättelse om den omöjliga kärleken mellan Frankrikes drottning och den svenske greven och riksmarskalken. Fotografen Ralf Turander och författaren Herman Lindqvist ger sig ut på en resa i von Fersens fotspår och skildrar hans öde med utgångspunkt i fotografier av fersenska slott och miljöer. Resultatet är en vacker presentbok på fyra språk (parallelltext på svenska, engelska, tyska och franska). Inte bara konsten har en historia. Också ämnet konsthistoria har det, både som universitetsdisciplin och som vetenskaplig och litterär genre. Internationellt är detta en forskningsgren som rönt ökat intresse de senaste decennierna. Det har lika mycket handlat om en kartläggning av det förgångna som en granskning av ämnets förutsättningar i samtiden. Även i Sverige har detta intresse varit påtagligt, men hittills har en samlad översikt över ämnets historia saknats. "8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige" är på en gång en introduktion till denna historia och ett bidrag till diskussionen om ämnets identitet. Författarna är verksamma som forskare vid Uppsala och Stockholms universitet. Det första svenska bildverket om en av de viktigaste konstnärerna i vår tid. Med text av Sune Nordgren och Jean Genet. »Man står inför sig själv när man betraktar Alberto Giacomettis konst, och det är i ögonen man möts. I målningarnas totala fokusering av ögonen, i teckningarnas frenetiska linjehärvor kring ögonen och de i bronset djupt borrade ögonhålorna. Människan är enbart en pelare som bär upp ögonen. Konstnären Maria Friberg och organisationsforskaren Lars Strannegård har båda intresserat sig för människor i det moderna, uppskruvade affärslivet. Maria Friberg har tillbringat en längre tid i Stockholms IT-centrum och systematiskt studerat affärsmän: hur de gick, pratade och hur de var klädda. Hennes kännedom om affärsmän och näringsliv var i det närmaste obefintlig. Hon fascinerades av männen som utstrålade såväl makt, beslutsamhet och ordning som osäkerhet, stress och vanmakt. Inträngande studerade och reflekterade hon över männen och deras levnadsvillkor. Tolkningarna av observationerna omvandlade hon till inte bara en serie bilder, utan till ett viktigt tillägg till sin konstnärliga produktion. Genom att fokusera en mycket begränsad samhällssfär: vuxna, vita män i affärslivet, erfar hon att hon kan säga mycket om samhället i stort. Lars Strannegård studerade livet i internetföretag ungefär som om det utspelade sig på en Söderhavsö som hittills varit en vit fläck på kartan. Han har likt en antropolog deltagit i, observerat och dokumenterat det dagliga arbetet i internetföretag. I anteckningar, intervjuer och deltagande i projekt, möten, kafferaster och fester har ett alternativ till de makrosociologiska studierna vuxit fram. Han har intresserat sig för hur identiteter skapas, varför fixeringen av allt som är nytt är så framträdande, hur arbetslivet blir mer och mer inspirerat av lek och fritid samt hur det uppskruvade tempot har kommit att bli heligförklarat. I ”Already Elsewhere” presenteras tolkningar av livet i IT-företagen i konstnärens bilder och forskarens texter. Tillsammans ger texterna och bilderna en fascinerande, kalejdoskopisk berättelse som punktbelyser det märkliga tillstånd som kan kallas nätverkssamhället.